U bent hier

Bezoek Hof van Busleyden in Mechelen (Volzet)

 

Op zaterdag 14 april 2018 vanaf 14 uur organiseert de OKV-Club een geleid bezoek aan de tentoonstelling Roep om rechtvaardigheid in het Hof van Busleyden in Mechelen. De deelnameprijs bedraagt € 16,00 per persoon Bij het ticket hoort een voucher om vanaf 17 juni de nieuwe vaste opstelling in het Hof van Busleyden te ontdekken.

 

Het aantal plaatsen is beperkt. Een inschrijving is definitief na betaling op rekening BE67 4480 0073 6187 met vermelding ‘Busleyden’ en de naam waaronder de inschrijving gebeurd is.

 

 

 

Voorwaarden
1.Het bezoek, begeleid door een gids, duurt ongeveer anderhalf uur.
2.Het aanbod is geldig voor abonnees van OKV.
3.Inschrijven kan tot twee weken voor het bezoek, liefst via de link op de pagina van de website. Als bewijs van inschrijving geldt de overschrijving.
4.Bij annulatie of bij beperking van het aantal inschrijvingen wordt het inschrijvingsgeld teruggestort tot twee weken voor het bezoek. Daarna is de betaling definitief.
5.Afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling.
6.Ten laatste een week voor het bezoek ontvangt u een mail of brief met informatie.
7.Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE67 4480 0073 6187, met vermelding van het aantal deelnemers en zolang het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. Gelieve bij de overschrijving te vermelden onder welke naam de inschrijving gebeurd is.