U bent hier

Leopoldskazerne (Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Het Perspectief)

De Leopoldskazerne is een militair complex gelegen in de Belgische stad Gent. De gebouwen werden opgetrokken tussen 1890 en 1905. Het complex werd ontworpen door de architecten Modeste de Noyette en O. Geerling en werd opgetrokken in eclectische stijl.

Naar aanleiding van de recente herstructureringen van de Belgische krijgsmacht en de centralisatie van de diensten van de Medische Component te Neder-Over-Heembeek, werden enkele gebouwen verkocht aan de stad Gent. In deze gebouwen zullen onder andere het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK), de repetitieateliers voor jonge kunstenaars in muziek en beeldende kunst en het depot van het Design Museum Gent een plaats krijgen. Het Perspectief, het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs in Gent, gebruikt overdag het C-blok van de Leopoldskazerne als leslokalen. De andere delen van de kazerne zijn nog steeds eigendom van het Belgisch leger en herbergen onder andere het provinciecommando van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

De toekomst.

De provincie Oost-Vlaanderen wil de Leopoldskazerne voor 13,7 miljoen euro kopen van Defensie, de huidige eigenaar. Om het nieuwe Provinciehuis te verwezenlijken, is er wel nog eens 62 miljoen euro nodig voor de reconversie van de kazerne, 5 miljoen euro voor een nieuwe ondergrondse parking en 1,35 miljoen euro aan ereloon en schadevergoedingen aan het architectenbureau Nero, dat al meer dan een jaar bezig is met de verbouwing van het Urbis-complex. Om dit alles te kunnen betalen, verkoopt de provincie al haar eigendommen in Gent, waaronder het Urbis-complex en een hele verdieping van de parking Zuid die de provincie momenteel afhuurt.

Het geselecteerde ontwerpbureau voor het nieuwe Provinciehuis mogen we verwachten tegen half oktober 2015.

 

Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK)


Het HISK organiseert in Vlaanderen postacademisch onderwijs op het gebied van beeldende en audiovisuele kunst. Het biedt vierentwintig jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende twee jaar een eigen atelier aan.

Binnen het programma wordt gestreefd naar een werkbaar evenwicht tussen de eigen praktijk in het atelier, gesprekken met gastdocenten, workshops, reading groups, studiereizen en publieksgerichte presentaties. De internationale en cultureel diverse samenstelling van de groep kandidaat-laureaten zorgt voor kruisbestuivingen en dialogen.

Het brede aanbod van internationale gastdocenten (kunstenaars, curatoren, critici, theoretici,...) biedt een kader waarbinnen de kandidaat-laureaten zich kritisch leren verhouden tot hun eigen werk.

Door het unieke concept van het HISK kunnen de kunstenaars investeren in het onderzoek van hun werk in een ruime artistieke, culturele en maatschappelijke context.

Na twee jaar ontvangt de kunstenaar het certificaat ‘Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten’.

Sinds 1997 zijn 196 laureaten aan het HISK afgestudeerd. Het grootste deel daarvan bouwt een succesvolle loopbaan uit in de internationale kunstwereld.

 

Het Perspectief.

Het Perspectief is het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs in Gent.
Het is een maatschappelijk georiënteerd en pluralistisch centrum dat met een ruim en gestructureerd opleidingsaanbod bijdraagt tot taalbeheersing en tot de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van volwassenen.

Sinds 2/9/2013 geeft Het Perspectief  les in het C-blok van de Leopoldskazerne, op wandelafstand van hun campus aan de Henleykaai. Je kan deze nieuwe locatie bereiken via de Gaspar de Craeyerstraat 2 in Gent. Aangezien dit een gebouw van defensie is, kan je het terrein enkel betreden met een toegangskaart.

Hoger Instituut voor Schone Kunsten
9000 Gent
Charles de Kerchovelaan
187a
Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
+32 9 269 67 60
+32 9 269 67 70

Tentoonstellingen

MOMENTEEL GEEN TENTOONSTELLINGEN