U bent hier

1964 - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

OKV1964
1964 - 2de jaargang

Gerelateerde Artikels

Pieter Bruegel - Dulle Griet

Het schilderij 'Dulle Griet' van Pieter Bruegel de Oude behoort niet tot zijn populairste werken. Het spreekt tot de beschouwer niet de bevattelijke taal van zijn landschappen, niet de simpele taal van zijn boerentaferelen, niet de geestige taal van zijn spreekwoorden en van zijn moraliserende prenten. Nochtans, wie 'Dulle Griet' ooit zag, bewaart het in zijn geheugen.

Rik Wouters - Zittende vrouw

Rik Wouters, de auteur van het te bespreken schilderij uit het museum voor schone kunsten te Gent

Hans Memling - Sibylla Sambetha

Wie aan Memling denkt, denkt aan het Sint-Janshospitaal.

Giacomo Manzu - Danspas

De danspas van Manzù stelt geen van de klassieke standen of bewegingen uit het

Onbekend Meester - Portret van jonge man
Wanneer men de schilderkunst der Lage Landen in de 16de eeuw overschouwt, valt het op dat voorn
David II Teniers - De dorpsdokter
De datering van dit genretafereeltje kan geen bijzonder moeilijk probleem opleveren.
Loeba-Hemba, Kongo – Voorouderbeeld
In de reeks 'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen' is dit de eerste gelegenheid tot kennis
Pieter J. Verhaghen - Opdracht in de tempel

Op 2 februari van ieder jaar wordt het feest van O.L.

Frans Masereel – Spleen

Met het einde van de eerste wereldoorlog is er in België, niét minder dan in andere l

Adriaan Isenbrandt - Madonna der zeven Smarten

Tegen het einde van de 15de eeuw was de economische ondergang van Brugge een voldongen feit.

Henri de Braekeleer – Koperplaatdrukker

Kunstwerken van onvervangbare waarde voor ons kunstpatrimonium zijn zeldzaam.

Jan Van Eyck - Madonna bij de fontein

Toen ridder Florent van Ertborn, oud-burgemeester van Antwerpen en oud-gouverneur van Utrecht, zijn verzameling schilderijen aan Antwerpen vermaakte, vereerde hij zijn geboortestad met het vorstelijkste geschenk, dat zij ooit in ontvangst mocht nemen. 'De Madonna bij de fontein' van Jan van Eyck. 

George Minne – St.-Jan

St. Jan-Baptist dagtekent uit 1895. George Minne is nog geen dertig, en drie jaar gehuwd. Pas te Brussel gevestigd, werkt hij met ijver aan de Academie onder leiding van Charles van der Stappen, leraar van de beeldhouwklas. Zoon van een architect, was Minne al vroeg vertrouwd met de begrippen van evenwicht, structuur en soliditeit. 

Frits van den Berghe - Zondag aan de Leie

Op een vijftiental kilometers van Gent, in de richting van Deinze, ligt aan een van de zwierige b

Pieter P. Rubens - De verloren zoon

Een van de mooiste schilderijen van Rubens, die een tafereel uit het landleven als onderwerp hebb

Jan Brueghel, de Fluwelen - Bloemen in vaas

Deze verrukkelijke bloemtuil is enerzijds het resultaat van een scherpe natuurobservatie, anderzijds vrucht van de verbeelding van de kunstenaar. Dank zij zijn grondige kennis van de natuur, en vooral van de bloemen- en plantenwereld, kon Jan Brueghel een zuiver decoratief gehouden bloemstuk, smaakvol en harmonisch samenstellen.

Cornelis de Vos – Familieportret

Is het de verjaardag van de kinderen geweest, die de aanleiding is geworden tot dit familieportre

Dirk Bouts - De marteling van de H. Erasmus

Ik weet niet of u bij de eerste aanblik van de kleurenreproduktie die thans voor u ligt opgemerkt hebt dat hier een marteling, een gruwelijk gebeuren wordt uitgebeeld. De houdingen en gebaren van de personages zijn zo beheerst, en het landschap is zo vredig, dat wij er ons eerst bij nader toekijken bewust van worden dat op het voorplan een martelaar uitgestrekt ligt op een pijnbank. 

Meester van de H. Lucia - H. Lucia

Dit beeld van de H. Lucia is zeer mooi en toch blijkt er iets geheimzinnigs aan.

Luc Peire – Brasilea

Luc Peire is een schilder die een merkwaardige evolutie doorgemaakt heeft.

Onbekend Meester - Gotische Kelk

Vorig jaar kon ter verrijking van ons nationaal patrimonium in de kunsthandel te New York een laa

Antoon van Dijck – St.-Maarten

Tot ons omvangrijk kunstpatrimonium behoort een categorie van werken die iedereen kent omdat zij zo vaak zijn afgebeeld, doch die bijna niemand in werkelijkheid heeft gezien. De reden hiervoor ligt in het feit dat zij zich op een afgelegen plaats buiten de fel bereden toeristische wegen bevinden, geïsoleerd van andere kunstwerken hen evenwaardig. 

Rik Slabbinck - Stilleven met kruisbeeld

Tot de voornaamste schilders die onmiddellijk na de tweede wereldoorlog in ons land op de voorgro

Pieter Bruegel - Justitia

Reeds eerder werd u gezegd dat Pieter Bruegel de Oude, de grootste Vlaamse zestiende-eeuwse schilder, waarschijnlijk tussen 1525 en 1530 geboren is. Reeds vroeg was hij te Antwerpen, want men weet dat hij er in de leer ging bij de bekende schilder, wandtapijtenontwerper en schrijver Pieter Coecke van Aelst, wiens dochter hij later, in 1563, zou huwen.

Onbekend Meester - Schrijn van de H. Odilia

De verering van relikwieën van heilige personen maakte een belangrijk onderdeel uit van het

Joachim Patinir - Landschap met de vlucht naar Egypte

De uitbeelding van de natuur bekleedt in de geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst een aan

Jan Borman en Reinier van Thienen - Praalgraf van Maria van Bourgondië

Nagenoeg alle kunstfilosofen zijn het er over eens dat de menselijke activiteit die wij 'kuns