U bent hier

OKV1968

Joos van Cleve - Het Kind Jezus en Sint Jan

Nauwelijks een paar jaren geleden verwierven de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in de kunsthandel een middelmatig groot paneel met de voorstelling van de elkaar zoenende kinderen Jezus en Sint-Jan, een schilderij dat zich naderhand als een van de meest charmante werken van 's rijks niet weinig omvangrijke museumcollectie zou opdringen. 

Roger Raveel - Herinnering aan het doodsbed van mijn moeder

Roger Raveel werd op 15 juli 1921 geboren te Machelen aan de Leie, waar hij nog woonachtig is en

Victor Vasarely – Geminorum

Doorgaans wordt de abstracte schilderkunst in twee kampen verdeeld: aan de ene kant dat van het l

James Ensor - Ensor vóór zijn schildersezel

In alle tijdstippen van zijn leven heeft Ensor zichzelf geportretteerd: in schilderijen, in teken

Daniël Seghers - Guirlande met de Heilige Theresia van Avila

Daniël Seghers werd op 5 december 1590 te Antwerpen geboren en stierf aldaar in 1661.

Brugs (?) Meester - Calvarie met de Heilige Catharina en Barbara

Uiterst zeldzaam zijn de bewaarde schilderijen op paneel die dagtekenen uit de tijd voor de gebro

Rafaël Coxie -Het laatste oordeel

Op het einde van de 15de eeuw vervaardigde Cornelis van de Goes een 'Laatste oordeel' voo

Xavier Mellery – Vrouwenprofiel

Laat staan dat de hier geboden tekening wegens haar verlokkelijke, op geen ogenblikkelijk treffend effekt berekende, uit diepe en stille contemplatie geboren schoonheid, als een kostbaar kunstbezit mag gelden, dan nog zou haar meerzijdige betekenis onvermoed blijven indien zij niet gewaardeerd werd in verband met de kunstenaar die haar schiep en met de tijd waarin zij ontstond.

Albert van Dyck - Kempisch meisje

Albert Van Dyck was nog geen vijftig jaar toen hij in 1951 te Antwerpen overleed, maar toch behoort zijn œuvre thans reeds tot ons kunstpatrimonium en met heel wat van zijn tekeningen en doeken kan hij de vergelijking doorstaan met hét beste dat de grootste onzer schilders uit de jongste decennia hebben voortgebracht. 

Georges Seurat - De Seine bij la Grande-Jatte

Dertig jaar geleden kwamen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel in het bezit van een aantal uitzonderlijk fraaie schilderijen van Franse meesters. Dit, dank zij een vorstelijke schenking van Anna Boch, een meer dan verdienstelijke kunstenares, die innig bevriend was geweest met de toongevende impressionisten en hun werk met liefde en speurzin had verzameld. 

Pagina's

Abonneren op RSS - OKV1968