U bent hier

classicisme

Pruikentijd – Hollandse kunst en kunstnijverheid inde achttiende eeuw

Langharig en werkschuw. Pruiken sierden welgedane hoofden van trotse mannen.

Fries Museum

Hoog gezeten in de kap van de korenmolen op het Hoekster bolwerk tekende Anton Ignaz Melling in 1

Hendrik Voogd - De watervallen van Tivoli

Stel u voor dat de tekening, die het voorwerp van onze beschouwing is, zomaar ineens ergens door

Jan-Antoon Garemijn - Het pandreitje te Brugge

Voor Vlaanderen betekent de 18de eeuw een zwakke overgangsperiode naar neo-classistische tendense

Abraham Janssens - De Mens bezwijkend onder de Lasten van de Tijd

Bedenkingen over het verloop van het menselijk leven behoorden niet alleen tot het domein van de

Jean Auguste Dominique Ingres - Vergilius leest uit de Aeneis voor

Dat het grote doek van Ingres uit Brussel met zijn monumentale, wat wezenloze figuren nu niet dir

 Handvestverlening door Willem II van Holland aan het Hoogheemraadschap

Het is maar weinig bekend dat in een gedeelte van de oude suikerfabriek bij Halfweg, aan de spoorlijn Amsterdam-Haarlem, een van de fraaie voorbeelden van een 17de eeuws openbaar gebouw geïncorporeerd is.

Henry van de Velde - Zesarmige kandelaar

Het uitgangspunt voor deze kunstbeschouwing is de zilveren kandelaar in het bezit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel.

François-Joseph Navez, 1787-1869 Zelfportret

Zonder gevaar voor overdrijving of àl te grove vereenvoudiging mag worden gezegd dat Fran&

Pieter J. Verhaghen - Opdracht in de tempel

Op 2 februari van ieder jaar wordt het feest van O.L.

Pagina's

Abonneren op RSS - classicisme