U bent hier

gotisch

(1200 -1399)

Dirk Bouts - De marteling van de H. Erasmus

Ik weet niet of u bij de eerste aanblik van de kleurenreproduktie die thans voor u ligt opgemerkt hebt dat hier een marteling, een gruwelijk gebeuren wordt uitgebeeld. De houdingen en gebaren van de personages zijn zo beheerst, en het landschap is zo vredig, dat wij er ons eerst bij nader toekijken bewust van worden dat op het voorplan een martelaar uitgestrekt ligt op een pijnbank. 

Meester van de H. Lucia - H. Lucia

Dit beeld van de H. Lucia is zeer mooi en toch blijkt er iets geheimzinnigs aan.

Jan Van Eyck - Madonna bij de fontein

Toen ridder Florent van Ertborn, oud-burgemeester van Antwerpen en oud-gouverneur van Utrecht, zijn verzameling schilderijen aan Antwerpen vermaakte, vereerde hij zijn geboortestad met het vorstelijkste geschenk, dat zij ooit in ontvangst mocht nemen. 'De Madonna bij de fontein' van Jan van Eyck. 

Adriaan Isenbrandt - Madonna der zeven Smarten

Tegen het einde van de 15de eeuw was de economische ondergang van Brugge een voldongen feit.

Meester van de Magdalenalegende - Madonna met de anjer

Het museum voor Schone Kunsten te Gent bezit sedert 1953 een klein paneeltje waarop Maria met het

Hennessy-getijdenboek - Oogst

Verluchte handschriften zijn voor de kunstminnaar steeds grote onbekenden geweest.

Jan van Eyck - Heilige Barbara

Al is de blanke heerlijkheid van dit paneeltje, na eeuwen, tot kostbare ivoortoon getaand, toch ademt de prilste, lichtende lentelucht er doorheen. Hoe kan zulk kleinood ontstaan zijn? Ik stel me voor: in de volstrekte stilte en afzondering van Van Eyck's werkkamer, in een staat van vervoering.

Jan Borman - Heilige Maria-Magdalena

Dit mooie beeldje stelt Maria-Magdalena voor: het werd vervaardigd in een Brussels atelier en dag

Jacob van Cothem - Bewening van Christus

Een retabel, zoals het hier behandelde laat-gotische, is een op het altaar als boven-achterwand g

Pagina's

Abonneren op RSS - gotisch